Státní symboly
Státní symboly jsou předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální nezaměnitelné označení. Symboly vycházejí z tradic státu a stát reprezentují.

trikolora - státní barvy

Státní barvy
jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí.

státní vlajka

Státní vlajka
se skládá z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k délce je 2:3. Visí-li vlajka svisle, pak je bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý je vždy nahoře. Užité barvy jsou národními barvami České republiky.

malý státní zrak

Malý státní znak
je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou.

velký státní znak

Velký státní znak
je tvořen štítem se čtyřmi poli. Jednotlivá pole symbolizují historická území České republiky - Čechy, Moravu a Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek. V prvním a čtvrtém poli je vyobrazen stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Ve druhém poli je na modrém podkladu umístěna červeno-stříbrně šachovaná orlice se zlatou korunou. Ve třetím poli se na zlatém podkladu nachází černá orlice s červenou zbrojí a zlatou korunou, ozdobená stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými listy a uprostřed vybíhajícím křížkem.


vlajka prezidenta republiky

Prezidentská standarta
Vlajka prezidenta republiky je čtvercového tvaru. Na bílém podkladu, který je olemovaný okrajem z bílých, červených a modrých plaménků, je umístěn velký státní znak, pod kterým je na červené stužce, podložené žlutými lipovými ratolestmi, bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.

státní pečeť

Státní pečeť
tvoří velký státní znak, podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA.

hymna ČR

Státní hymna státní hymna - nahrávka
Hymnou České republiky je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české hry Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup.

Zpět na začátek stránky