Symboly města Plzně

plzeňská vlajka

vlajka města plzně
plzeňský znak bez štítonoše

Plzeňský znak bez štítonoše

1. pole - stříbrné: 2 vzhůru postavené a od sebe odvrácené zlaté klíče dole svázané
2. pole - zlaté: vpravo hledící stojící zbrojnoš s připásaným mečem se zlatým jilcem, který přidržuje svou levicí, v pravici drží pravou polovinu černého orla s červeným jazykem
3. pole - zelené: zlatý dvouhrbý velbloud kráčející vlevo
4. pole - červené: stříbrná chrtice ve skoku se zdviženým ocasem, na krku se zlatým obojkem s kroužkem.

Srdeční štítek je červený, na něm stříbrná hradba s římsou a cimbuřím, mezi dvěma stříbrnými věžemi. Věže mají dole otevřenou branku, nad ní římsu, vysoké úzké okno s vimperkem, podsebití a jehlancovou střechu s fiálou. Uprostřed hradby je otevřená černá gotická brána, po jejích stranách trojlístková okna. V bráně stojí na skále vlevo hledící voják v černém plášti a v helmě s klenotem černého orlího křídla. V pravici drží o rameno opřený nahý meč, levicí si kryje hruď gotickým štítem, v němž je v červeném poli český lev. Nad cimbuřím se tyčí stříbrná postava prostovlasé dívky, která drží v každé ruce prapor obrácený žerdí ven. V pravici je to černý prapor s českým lvem, v levici prapor se svatováclavskou orlicí.

plzeňský znak se štítonošem

Plzeňský znak se štítonošem

Samotný znak se zcela shoduje se znakem malým. Navíc se užívá štítonoš a několik honosných kusů.

Na štítě je vysoký zlatý kříž vztyčený na zeleném trojvrší, na němž je zlatými majuskulními písmeny nápis IN HOC/SI GNO/VINCES. Po obou stranách kříže se pne zelená olivová ratolest. Za spodními pahorky jsou dvě hrncové přilby od sebe odvrácené. Podle pravé přilby trčí šikmo vzhůru zespodu štítu halapartna, podél levé přilby šikmo vzhůru zespodu štítu palcát.

Štítonošem je anděl s mírně rozepjatými křídly, stojící na zeleném trávníku za štítem, rukama přidržující horní rohy štítu. Spodní šat anděla je zelený, plášť šedofialový, zlaté vlasy splývají dolů, na hlavě zlatou záři a křížek.

Zpět na začátek stránky