Symboly plzeň. kraje

Návrh symbolů Plzeňského kraje (vlajka Plzeňského kraje a znak Plzeňského kraje) vzešel ze soutěže. Štítové pole znaku francouzského typu je čtvrcené.
vlajka plzeňského kraje znak plzeňského kraje

1. pole: český, vpravo hledící korunovaný stříbrný lev ve skoku na červeném poli, symbol české státnosti a polohy kraje v Čechách (tj. nikoliv na Moravě či ve Slezsku).

2. pole: Zlatý, vlevo kráčející dvouhrbý velbloud na zeleném pozadí je převzatý z plzeňského znaku. Jedná se o jeho druhou nejstarší součást. Znak městu doplnil po r. 1433 císař Zikmund v souvislosti s epizodou z husitských válek, kdy Plzeňané při výpadu proti vojskům, obléhajícím město, ukořistili velblouda, kterého husité obdrželi darem od polského krále.

3 pole: stříbrné a zlaté břevno v zeleném poli. Zelené pole symbolizuje zalesněnou hranici - Šumava a Český les. Právě hranice je vedle centra nejdůležitějším "přirozeným" znakem kraje. Poloha při hranicích s Německem se promítá do historie kraje téměř ve všech epochách - ve středověku se zde sváděly bitvy a stavěly hrady, před rokem 1989 zde byla neprodyšná hranice. V současnosti je hranice - a s ní opět i celý kraj - naopak symbolickou branou do Evropské unie. Dvě břevna symbolizují dvě hlavní řeky, které odvádějí vodu z kraje - stříbrné Berounku a zlaté zlatonosnou Otavu. Svým povodím pokrývají celou rozlohu kraje.

4. pole: stříbrná rotunda v červeném poli. Pole zobrazuje staroplzeneckou rotundu sv. Petra, nejstarší zachovanou stavbu České republiky. Tato svatyně byla ústředním chrámem Staré Plzně - prvního správního centra kraje. Ve znaku toto pole zastupuje především bohatou historii kraje a jeho duchovní tradice.