Ochranné prvky

Podrobný souhrnný popis ochranných prvků viditelných při denním světle s názornými ukázkami na bankovce 1000 Kč (vzor 1996).


1000 Kč - líc 1000 Kč - rub


1. Vodoznak

vodoznak

        Je součástí ochrany papíru a vzniká již při jeho výrobě. Je použit tzv. lokální stupňovitý vodoznak, tj. kombinace pozitivního (tmavého) a negativního (světlého) s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí. Je zřetelně viditelný, jestliže se podíváme na bankovku proti světlu.

       Na našich bankovkách je umístěn ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho vždy portrét osobnosti vyobrazené na bankovce. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému.2. Ochranný okénkový proužek

ochranný okénkový proužek

        Je to proužek z umělé metalizované hmoty, na kterém je zdola nahoru čitelný negativní mikrotext označující nominální hodnotu bankovky.

       Proužek je do hmoty papíru zapuštěný po celé šířce bankovky kolmo k delší straně již při výrobě. Na lícní straně vystupuje vždy stříbrný po 5 mm na povrch papíru, při pohledu na bankovku proti světlu můžeme proužek vidět celý z obou stran. Vypadá jako nepřerušovaná tmavá linka s prosvítajícím mikrotextem.
3. Ochranná vlákna

ochranná vlákna

        Na novějších vzorech bankovek jsou v papíru zapuštěna ochranná vlákna viditelná i pouhým okem. Jejich barva je oranžová a jsou dlouhá 6 mm. Nejlépe jsou viditelná na bílých nepotištěných okrajích bankovky.

4. Soutisková značka

soutisková značka novějších bankovek - 'čr' soutisková značka starších bankovek - 'cs'

        Soutisková značka (průhledka) je jedním z ochranných prvků technologie plošného tisku. Vzniká tak, že obě strany bankovky jsou tištěny současně. Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují.
        Na českých bankovkách je soutisková značka kruhová. Na novějších vzorech (počínaje bankovkou 1000 Kč z roku 1996) tvoří soutiskovou značku písmena "ČR". Na vzorech dřívějších je tvořena písmenem "C", do kterého je vloženo písmeno "S".5. Skrytý obrazec

skrytý obrazec

        Je založen na optickém efektu vyvolaném specifickým uspořádáním plastických linek hlubotisku, na které dopadá světlo. Hovoříme také o tzv. “sklopném efektu”. Skrytý obrazec se stane neviditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní (tmavý), z kratší strany negativní (světlý).

        Skrytý obrazec je umístěn na lícních stranách bankovek v ornamentech na rameni portrétu, případně nad ním a tvoří ho vždy číslo označující nominální hodnotu bankovky.6. Opticky proměnlivá barva

opticky proměnlivá barva

        Tento ochranný prvek, je založen na optickém efektu, který závisí na úhlu dopadu světla na speciální tiskovou barvu. Segment vytištěný speciální tiskovou barvou mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu.

        Tento ochranný prvek je použit u bankovek s hodnotou 1000 Kč (barva stylizovaného lipového listu se mění ze zlaté na zelenou), 2000 Kč (struny lyry a mění se ze zlaté barvy na zelenou) a 5000 Kč (šestiúhelníková ploška s hlavou lva se mění také ze zlaté na zelenou, u vzoru 1993 z purpurové přes zlatou na zelenou). U všech tří bankovek je tento ochranný prvek umístěn na lícní straně.7. Iridiscentní pruh

iridiscentní pruh

        Je další ochranný prvek založený na optickém efektu, který závisí na úhlu dopadu světla na speciální barvu. Tato speciální barva se stává součástí bankovky již při výrobě papíru. Ochranný iridiscentní pruh (iridiscentní znamená duhově proměnlivý) o šířce cca 20 mm je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky.

        Při běžném pohledu na bankovku se jeví jako neprůhledný, slabě okrově zabarvený pruh, při sklopení bankovky proti světlu získává slabý barevný nádech (u 1000 Kč modrý) s kovovým leskem. Na iridiscentním pruhu mohou být negativně (tj. jako světlá) vyznačena čísla označující nominální hodnotu bankovky. Při sklopení bankovky se tato čísla jeví proti lesklému pruhu jako tmavá.8. Mikrotext

mikrotext

        Mikrotext je tištěn jak tiskem z hloubky, tak tiskem z plochy. Jeho umístění u jednotlivých bankovek je individuální, je skrytý zpravidla v drobném dezénu bankovky, který je součástí jednotlivých vyobrazení na bankovce, nebo je doplňuje. Pouhým okem bez lupy je rozeznatelný jen z části.

        Na lícní straně bývá ve velkém hodnotovém čísle, v podtisku textů na levé straně, kolem portrétu apod. Vždy je na lícní straně v pruhu základní barvy u pravého okraje bankovky skryt mikrotext v podobě hodnotových čísel bankovky (s výjimkou 50 Kč vzoru 1993, kde se mikrotext skládá z písmen "A"), na rubové straně bývá zpravidla rovněž v pruhu základní barvy u pravého okraje bankovky skryt mikrotext slovně označující hodnotu bankovky.


Zpět na začátek stránky