Český jazyk

 Ukázky z literárních děl:
       Čeští i světoví autoři přelomu 19. a 20. stoletísoubor ve formátu pdf
       Česká meziválečná poeziesoubor ve formátu pdf
       Světová meziválečná prózasoubor ve formátu pdf


 Umělecké směry přelomu 19. a 20. století:

     České umění
     
impresionismus:          

Antonín Slavíček
Antonín Hudeček
symbolismus:        

František Bílek
Jan Preisler
secese:        

Antonín Balšánek
Ladislav Šaloun

    Světové umění
     
impresionismus:        

Claude Monet

postimpresionismus:    Paul Cézanne
Vincent van Gogh
Paul Gauguin
Antonio Gaudí