Antonín Balšánek

Obecní dům
    Obecní dům - perspektiva, 1906
Ornamentální okno v Lidové restauraci
    Ornamentální okno
    v Lidové restauraci, 1910
Belveder
    Belveder